top of page
circle bg-04.jpg

מהי מחלת גופיפי לוי

דמנציה עם גופיפי לוי (Dementia With Lewy Bodies, DLB) היא המחלה הניוונית המוחית הגורמת לדמנציה השנייה בשכיחותה אחרי מחלת אלצהיימר. מדובר בתסמונת משולבת של הפרעה בתנועה ("פרקינסוניזם"), ירידה בתפקודי החשיבה והזיות ראייה, המתאפיינת בתנודתיות ביכולת הקוגניטיבית. ישנה חשיבות רבה לאבחון מוקדם ונכון של המחלה, מאחר והטיפול התרופתי והלא-תרופתי מורכב, וניהול נכון של הטיפול הינו קריטי לשיפור התסמינים ואיכות חייהם של החולים ולמניעת סיבוכים.

 

כ-10-15% מכלל האנשים הסובלים מדמנציה סובלים מ-DLB. עקב הקושי הרב באבחון, מספרם של החולים המאובחנים, בעודם בחיים, עומד על כ-6% מכלל חולי הדמנציה. התסמונת יותר שכיחה בגברים ולרוב מופיעה לאחר גיל 65.

 

קיימים טיפולים תרופתיים סימפטומטיים אשר יכולים לשפר את התפקוד ואת איכות החיים של החולים ובני משפחתם.

Anticholinesterase inhibitor drugs AChI's) - תרופות אלו נמצאו יעילות במספר מחקרים מבחינת בתפקוד קוגניטיבי, שיפור בהזיות ראייה ובמחשבות שווא.

תרופות אנטיפסיכוטיות - במקרים בהם קיימות הזיות ראייה או מחשבות שווא חמורות נדרש טיפול בתרופות אנטיפסיכוטיות.

טיפול דופמינרגי - הפרקינסוניזם ב DLB לרוב מגיב לטיפול בתכשירים דופמינרגיים (כגון, דופיקר וסינמט) אך בדרך כלל בצורה פחותה מאשר במחלת פרקינסון. יש להשתמש בהם בזהירות, על מנת להימנע מהחמרה של ההזיות והבלבול. 

 

לסיכום, DLB הינה מחלה נפוצה, אולם מאובחנת פחות מהרצוי.  הטיפול בחולים הללו מורכב וכולל טיטרציה זהירה של תרופות להפרעות זיכרון, התנהגות ותנועה על מנת להשיג איזון תרופתי אופטימלי.

bottom of page